Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MVO Van Oordt The Portion Company

Wij proberen een goede balans te vinden tussen een financieel gezonde bedrijfsvoering, toekomstbestendigheid, ecologische kwaliteit en welzijn. Als inkoper, producent, distributeur en werkgever proberen we vanuit elke rol bij te dragen aan duurzaamheid. Op een manier die bij ons past: betrokken maar no-nonsense. Met heldere doelen vooraf en een eerlijke evaluatie achteraf. Concreet nemen we onze verantwoordelijkheid op de volgende vier gebieden:

Ketenintegratie, Grondstoffen & Verpakkingen

Vanuit onze rol als aankoper vinden wij het belangrijk om langdurige relaties op te bouwen met onze leveranciers: samen denken en zoeken naar de meest duurzame oplossingen.

Voor de inkoop van ons papier en karton wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van recyclebaar materiaal. Momenteel bestaat onze kartoninkoop voor 100% uit gerecycled materiaal. Voor het verpakkingsmateriaal van onze koekjes opteren wij - waar mogelijk - voor recycleerbare folie.

Daarnaast verkopen wij een assortiment biologische en fairtrade producten. 

Energie, Water, Afval
& CO2 uitstoot

Vanuit onze rol als producent speelt de zorg voor het milieu een  belangrijke rol. Door middel van een energiescan monitoren we ons energieverbruik en worden mogelijke verbeterpunten geformuleerd. Zo zijn wij nu bijvoorbeeld bezig met de overgang naar LED-verlichting om het energieverbruik terug te dringen. Ook wordt warme lucht die vrijkomt bij productie hergebruikt. Wij doen aan afvalscheiding en monitoren de hoeveelheid restafval. Wij streven reductie van de hoeveelheid restafval na. In onze drukkerij worden uitsluitend (watergedragen) inkten gebruikt zonder oplosmiddel.

Transport & Logistieke optimalisatie

Vanuit onze rol als distributeur neemt logistiek een belangrijke plaats in. Wij werken samen met een locale logistieke dienstverlener en in samenwerking met deze partner wordt steeds actief op aspecten gestuurd, zoals vermindering van brandstofgebruik, verhoging van de beladingsgraad en aantal stops tijdens de ritten.

Personeel & Organisatie

Vanuit onze rol als werkgever willen we een bijdrage leveren aan bewustwording van onze medewerkers op het gebied van duurzaamheid en iedereen hierin ook eigen verantwoordelijkheid geven. Want ook kleinere initiatieven binnen het bedrijf vinden wij belangrijk. Zo verzamelt de afdeling automatisering de inktpatronen, let de afdeling marketing bij drukwerk op het gebruik van FSC-papier en regenereert de afdeling vormgeving de oplosmiddelen bij de ontwikkeling van flexo-drukplaten. In meer brede zin willen wij een plezierige werkplek creëren voor onze medewerkers en onze medewerkers ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling.