Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Ethisch zaken doen

Naleving van wettelijke voorschriften en bedrijfsinterne richtlijnen heeft de hoogste prioriteit voor Südzucker, de moedermaatschappij van Van Oordt The Portion Company. Alleen door zich aan regels te houden, kunnen we ons bedrijf, onze medewerkers en zakelijke partners beschermen tegen inbreuken en ongepast gedrag. Daarom is het voor ons belangrijk om mogelijke beroepsfouten direct en zo snel mogelijk tegen te gaan. Daarvoor hebben we ook uw hulp nodig. Als u informatie hebt over kwesties die relevant zijn voor de naleving, zoals concurrentiebeperkend gedrag, corruptie of schendingen van onze gedragscode, laat het ons dan weten. Daartoe hebben we de 'Südzucker Compliance Line' aangemaakt.

Code of Conduct

De 'Südzucker Compliance Line' wordt geëxploiteerd door een externe dienstverlener die geen toegang heeft tot de inhoud of gegevens van uw melding of tot uw persoonsgegevens. Het systeem is toegankelijk voor werknemers van de Südzucker Group en voor externe derden, bv. klanten of zakelijke partners. Bovendien kunnen werknemers als voorheen contact opnemen met onze compliance officer, een superieur of de lokale ondernemingsraad. De 'Südzucker Compliance Line' laat in het algemeen anonieme melding van voorvallen toe. Wij geven er echter de voorkeur aan dat klokkenluiders zichzelf identificeren, omdat veel onderzoeken sneller en effectiever kunnen worden uitgevoerd als de naam van de klokkenluider bekend is.

Als klokkenluider wordt u beschermd. Of u nu contact opneemt met de 'Südzucker Compliance Line' of rechtstreeks met de compliance officer, uw superieur of de ondernemingsraad zal uw informatie strikt vertrouwelijk behandelen.

Maak verantwoordelijk gebruik van de 'Südzucker Compliance Line'. Ze mag niet worden misbruikt om anderen te belasteren of valse beweringen te doen. Daarom moet u ons alleen informatie verstrekken waarvan u denkt dat die juist is naar uw beste weten en geloof. Klokkenluiders die te goeder trouw melding afgeven, zullen geen nadelige gevolgen ondervinden.

Download de Code of Conduct