Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Verpakkingsbijdrage

Afvalbeheersbijdrage Nederland
Als producent en importeur is Van Oordt wettelijk verplicht verantwoording te nemen voor preventie, inzameling en hergebruik van gebruikte verpakkingsmaterialen. Dit is vastgelegd in de Europese richtlijn verpakking en verpakkingsafval en het Besluit beheer verpakkingen, papier en karton van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Van Oordt is hiervoor individueel verantwoordelijk.

Afvalfonds Verpakkingen
Van Oordt heeft zich aangemeld bij het Afvalfonds Verpakkingen. Dit fonds neemt de verplichting voor inzameling en hergebruik van ons over. Daarvoor betaalt Van Oordt een Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen.

Nederlandse ondernemingen moeten meer verpakkingsmateriaal gaan hergebruiken en de verpakkingsketen verduurzamen. In de Raamovereenkomst verpakkingen 2013-2022 zijn deze afspraken vastgelegd. Het Afvalfonds Verpakkingen voert deze afspraken namens het verpakkende bedrijfsleven collectief uit. In de Afvalbeheersbijdrageovereenkomst (ABBO) en in het Beleid Afvalfonds Verpakkingen 2013 leest u hoe wij dit doen.

Meer informatie over dit fonds en de deelnemerslijst

Verpakkingsbijdrage België
Alle bedrijven die verpakte producten op de Belgische markt brengen, waaronder dus ook Elite, zijn onderworpen aan de zogenaamde terugnameplicht. Dat betekent dat ze wettelijk verantwoordelijk zijn voor de duurzame verwerking van de verpakkingen na de consumptie van de producten. In de praktijk kunnen ze zich daarvoor aansluiten bij Fost Plus, aangezien het heel moeilijk zou zijn om dit zelf te organiseren. Fost Plus is een organisatie die instaat voor de promotie, coördinatie en financiering van de selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België.

Elite is aangesloten bij Fost Plus, wat concreet betekent dat wij het Groene Punt logo voorzien op onze verpakkingen. Het Groene Punt-logo op een verpakking geeft aan dat wij als verkoopkantoor dat het verpakte product op de markt brengt, een bijdrage betalen aan Fost Plus voor de selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijke verpakkingen. De bijdrage is gebaseerd op de hoeveelheid en de soort verpakkingen die wij op de markt brengen.

Het Groene Punt-logo betekent niet dat de verpakking uit gerecycleerde materialen bestaat, of dat u de verpakking in de blauwe PMD-zak mag inzamelen.

Fost Plus gebruikt die financiële middelen om de verpakkingen op de meest duurzame manier te verwerken. Bijna 90 % van de verpakkingen die bij Fost Plus worden aangegeven, wordt vandaag gerecycleerd.

Meer weten? Raadpleeg www.fostplus.be