Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Terug naar overzicht

Q&A Afvalbeheersbijdrage & Single Use Plastics (SUP)

25 april 2023

Leer meer over Single Use Plastic (SUP) en Afvalbeheersbijdrage (ABB). Hierbij een aantal vragen en antwoorden voorgeselecteerd.

Q&A Afvalbeheersbijdrage & Single Use Plastics (SUP)

Single Use Plastic (SUP)

Waar staat Single Use Plastics (SUP) voor?
Single Use Plastics staat voor eenmalig plastic ofwel wegwerp plastic. Denk hierbij aan plastic flesjes, bekertjes, rietjes, wikkels, zakjes, tasjes en verpakkingen voor drank en/of voeding.

Waarom de focus op wegwerpplastic?
Wegwerpplastic is zeer schadelijk voor het milieu. Het veroorzaakt overtollig zwerfafval op land en in zee. Hierdoor eten veel dieren per ongeluk plastic. Bovendien komen de resten van plastic opnieuw terecht in de voedselketen. Zo blijkt uit onderzoek van een team Canadese en Nederlandse wetenschappers dat plastic deeltjes in het menselijk bloed zijn aangetroffen.

Hoe weet ik of mijn product onder SUP valt?
Hiervoor verwijzen wij je naar de beslisboom in onze whitepaper.

Hoeveel plastic eindigt in plastic soep?
Naar schatting komt er drie procent van plastic dat in de wereld wordt geproduceerd terecht in de oceaan. Dit plastic breekt af en verdeeld zich in kleine stukjes. Een deel hiervan blijft drijven, een deel zinkt naar de bodem en een deel zweeft in het waterkolom, ofwel het gedeelte tussen de bodem en het wateroppervlak.

Op welke manieren wordt het plastic probleem aangepakt?
In strijd tegen dit zwerfafval wil de Europese Unie de hoeveelheid zwerfafval sterk verminderen. Om dit te bewerkstelligen zijn er SUP-richtlijnen voor de komende jaren opgesteld. Hiervoor verwijzen wij je naar onze whitepaper Single Use Plastics (SUP).

Wat zijn de maatregelen van SUP per 1 januari 2023?
Vanaf 5 januari 2023 geldt de regel waarbij producenten de kosten zullen betalen voor de opruiming van zwerfafval, infrastructurele aanpassinge ter vooroming zwerfafval (zoals meer vuilnisbakken). Daarnaast zijn producenten verplicht consumenten informatie te geven over hoe zij zwerfafval kunnen tegengaan. Deze uitgebreide verantwoordelijkheid komt te liggen bij diegene die het artikel op de markt brengt. Deze producenten zullen jaarlijks verplicht bij het ministerie opgeven hoeveel plastic wegwerpartikelen zij hebben verkocht of verstrekt.

Per 1 juli 2023 zullen klanten gaan betalen voor plastic wegwerpbekers- en voedselverpakkingen als zij eten drinken bestellen. Deze maatregel geldt tevens voor verpakkingen in retail waaruit direct geconsumeerd kan worden. Leveranciers moeten vanaf nu ook plasticvrije alternatieven aanbieden.

Afvalbeheersbijdrage

Wat is de Afvalbeheersbijdrage (ABB)?
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de afvalbeheersbijdrage overeenkomst (ABBO) van Stichting Afvalfonds Verpakkingen algemeen verbindend verklaard (AVV). In de overeenkomst staat beschreven hoe producenten en importeurs samen invulling geven aan de afvalbeheerstructuur voor verpakkingen. Dit zorgt ervoor dat wordt voldaan aan de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) die rust op producenten en importeurs (PI's) van verpakte producten (het verpakkend bedrijfsleven).

Waaraan word de ABB besteedt?
Het Afvalfonds zorgt vanuit de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor verpakkingen inmiddels al 10 jaar voor de gescheiden inzameling van verpakkingsafval of nascheiding van restafval om zoveel mogelijk verpakkingen te kunnen hergebruiken of recyclen. Hier stopt onze ambitie niet. Elke dag kijken we, samen met alle partijen in de keten, hoe het nóg beter kan. Samen willen we de verpakkingsketen zo veel mogelijk sluiten. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar zorgt er ook voor dat de kosten in de keten geminimaliseerd worden en grondstoffen behouden blijven.

Wat is er veranderd per 1 januari 2023?
Per 1 januari 2023 is de toepassing van de definitie van het begrip ‘producent of importeur’ voor de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen veranderd. Dit, op aanbeveling van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). De huidige toepassing zorgt ervoor dat de definitie in lijn staat met de definitie in de wetgeving. Deze verandering heeft impact op uw aangifte en dus op de af te dragen Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen wanneer je:

  • Als opdrachtnemer of opdrachtgever (merkeigenaar) betrokken bent bij de vervaardiging van een product waarvan het merk niet de fabrikant toebehoort, bijvoorbeeld onder huismerk c.q. private label.
  • Een verkooppuntverpakking produceert/importeert of deze bij verkoop aan een consument aan het verkochte product toevoegt.

Wat zijn de ABB-maatregelen voor omverpakkingen per 1 januari 2023?
Vanaf 1 januari 2023 verandert de toepassing van de definitie van het begrip ‘Producent of importeur’ voor zowel de Afvalbeheersbijdrage (ABB) als Single Use Plastic (SUP). Dit, op voorspraak van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W), zodat deze in lijn komt met de definitie in de wetgeving. De aanpassing heeft impact op organisaties die beroepsmatig een ander de opdracht geeft de verpakking van producten te voorzien van zijn naam, logo of merkteken. De bijdrageplicht verschuift in zijn algemeenheid van de opdrachtnemer naar de opdrachtgever voor de productie van een product waarvan het merk niet aan de fabrikant toebehoort. Voorbeeld hiervan is een merk, handelsmerk of huismerk c.q. private label.

Welke tarieven vallen onder ABB?
De tarieven zijn vastgesteld door het Afvalfonds Verpakkingen en zijn terug te vinden op:
Afvalfondsverpakkingen.

Zijn de tarieven inclusief of exclusief BTW ?
Deze tarieven zijn exclusief een BTW opslag van 21%.